Vad är Creative Commons?

Ett sätt att tydliggöra och definiera hur ett verk med upphovsrätt får spridas och användas. Upphovsmannen väljer en licens där det framgår hur verket får spridas, om det får bearbetas, eller användas i kommersiellt syfte bland annat.  

Hur använder vi Creative Commons i Kulturarv Norrbottens databas?

När en användare väljer att ladda upp ett dokument, ett fotografi eller någon annan form av media ska användaren märka meddelandet med en Creative Commons licens. Vi rekommenderar att ni väljer den licens som heter ”erkännande-dela lika” CC BY-SA. Detta innebär att de som sprider materialet vidare måste erkänna er eller den ni uppgett som upphovsman. Bearbetar de verket måste de använda samma licens vid spridning. Alltså dela verket lika i fortsättningen, detta för att verken fortsättningsvis ska vara fria att använda.

Publicerar ni ett verk där upphovsrätten inte längre gäller, som är 70 år efter upphovsmannens bortgång för fotografier exempelvis, kan ni märka verket med ”Allmänt tillgängligt”. Detta betyder att verket är fritt att använda och inte har några upphovsrätter. Dock ska ni alltid namnge upphovsmannen, oavsett vilken licens ni väljer. I vissa fall är det dock omöjligt att veta vem som är upphovsman och i dessa undantagsfall kan ni markera verket med licensen ”Okänt”. 

För mer information om Creative Commons och vilka licensvillkor du kan välja, gå in på Creative Commons Sveriges webbplats.