Det är viktigt att tänka på vilka uppgifter man sprider om andra människor på internet. Nedan ges en förklaring till Personuppgiftslagen och vad man kan tänka på vid publicering av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande person. Det kan exempelvis vara personnummer, adress, telefonnummer. Även fotografier räknas till personuppgifter. Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis sexuell läggning, etnisk tillhörighet och sjukdomstillstånd.

Vad innebär PUL?

Pul är en lag som reglerar hur man får hantera personuppgifter till nu levande personer. Det är inte tillåtet att publicera information som rör personuppgifter utan samtycke från personen det gäller. I praktiken får du således inte publicera ett fotografi, en beskrivande text eller andra personuppgifter om en person utan att först ha bett om lov. Det finns dock undantag, när det handlar om harmlös information kan man publicera det utan samtycke. Harmlös information är exempelvis en bild från en föreningsresa eller en lista på vinnare i julfestens frågesport. Det är dock viktigt att komma ihåg att vad som uppfattas som harmlöst kan skilja sig från person till person och är man osäker bör man fråga om lov innan publicering. I regel får du inte publicera känsliga personuppgifter utan samtycke, men även här kan det vara svårt att veta vad som anses som en känslig uppgift.

Sammanfattningsvis

Pul omfattar nu levande personer.

Ett fotografi räknas som en personuppgift.

Är du osäker på om informationen kan uppfattas kränkande eller som en känslig uppgift be personen det berör om lov innan du publicerar informationen på internet. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Du hittar mer information om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

SFS (1998:204) Personuppgiftslagen, Sveriges Riksdag.