Internet har medfört en fantastisk utveckling vad gäller tillgång till information. Men det är inte alltid enkelt att skilja en säker källa från en tvivelaktig. Det är inte heller lätt att veta hur man får använda materialet man har hittat. Här hittar du tips och råd kring källkritik, personuppgiftslagen och upphovsrätt.

"Meldersteins bruk 17 okt. 1834". Teckning av C. J. F. Plagemann1980 680 Melderstein Tryck