Titel Intervju angående Sörmyrans utdikning
Beskrivning Sörmyrans dikning företag och forsrensning Adolf Johansson inspelad 4.1 1977
Datum 2014-10-27
Taggar/sökord/nyckelord Sörmyran, Nederluleå, Adolf, Johansson, Bengt, Johansson
Uppladdare olovskoglund
Upphovsman Bengt Johansson
Rättigheter Creative Commons - Attribution-Share Alike