Titel Kalix-Waldemarsudde introduktion
Beskrivning En introduktionsfilm från 2010. Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för utkomstmöjligheterna i dagens Norrbotten -- med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar -- direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter. En interaktiv utställning hjälper dig att förstå historien på 1800-talet, både för träpatroner och för de många som fick slita hårt. Du kan också själv, på ett unikt sätt själv utforska historien bland 1000-tals originaldokument. Allt på www.historiskskogsexport.se!
Datum 2014-10-28
Taggar/sökord/nyckelord historisk, skogsexport, från, kalix, älvdal, introduktion
Uppladdare magnuscedergren
Upphovsman Magnus Cedergren
Rättigheter All rights reserved