Titel Panorama över Töre 1953
Beskrivning Panoramabild över Töre 1953. Enligt utsago tre fotografier ihopsatta till denna panoramabild, tagna av målarmästare Gunnar Lindberg, från brandstationens torn mot norr. På fotografiet ses bl.a. den byggarbetsplats som startats för att bygga Töre busstation m.m. Byggnaden som syns till vänster i förgrunden är gaveln på Töre gamla kyrka.
Datum 2014-11-05
Upphovsman Gunnar Lindberg
Rättigheter Creative Commons - Attribution-Noncommercial-Share Alike