Titel Delning av Calix socken 1644
Beskrivning I Nederkalix kyrkoarkiv, OII:1, finns en avskrift av av ett brev från Drottning Kristina daterat Stockholm den 18 april 1644 som behandlar delningen av Calix socken år 1644. Avskriften återges dels transkriberad, men också i original. nedan
Datum 2014-10-27
Taggar/sökord/nyckelord Brev, Drottning, Kristina, Kalix, socken, 1644, Överkalix, socken
Uppladdare bengt-görannilsson
Rättigheter Creative Commons - Attribution-Noncommercial-Share Alike