Titel Kalix 1905
Beskrivning Kalix hamn 1905. På fotografiet, taget av Borg Mesch, ser man ett fartyg, som mest troligt är en turbåt. Turbåtar gick längs kusten, oftast från Sundsvall eller Luleå till Haparanda. Dessa turbåtar stannade vid de större kustsamhällena som Luleå, Råneå, Törefors och Kalix. De medförde förutom passagerare även varor, likt dagens bussar. Bussen kallades tidigare för "turbil", en benämning som kanske kom från dessa turbåtar. På fotografiet kan även en båt med sprisegel ses. Dessa segel ersattes senare av båtmotorer.
Datum 2014-11-05
Upphovsman Borg Mesch
Rättigheter Creative Commons - Attribution-Noncommercial-Share Alike