Är du medlem i en kulturarvsförening? Vill ni ladda upp material i vår databas? Det enda som behövs är inloggningsuppgifter, internetanslutning och digitaliserat material! För att dela med er gör ni så här!

Skicka ett e-postmeddelande till info@kulturarvnorrbotten.se. Då kommer vi att skapa inloggningsuppgifter som du sedan använder för att logga in. Innan du laddar upp ska du också ta del av användarvillkoren som du måste följa. Dessa finner du här till höger, under rubriken användarvillkor.

 • När du har loggat in klickar du på Ladda upp. Då kommer du till ett formulär med fält som ska fyllas i.

 • Först fyller du i titel på objektet. Exempelvis vad ett dokument heter eller vad ett fotografi föreställer.

 • Sedan ska du välja vilket media ni ska ladda upp. Detta gör du genom att trycka på bläddra och sedan leta fram rätt fil i er dator. För bilder är filformatet tif och jpg. Dokument laddas upp som pdf. Ljudfiler ska vara mp3 och för filmer mpg4.

 • När du valt fil är det dags att välja medietyp. Här kan man välja mellan dokument, film, fotografi, föremål, ljud eller konst.

 • I nästa fält beskriver du objektet utförligt. Är objektet exempelvis ett fotografi så beskriv vad bilden föreställer samt var och när bilden är tagen. Är personer avporträtterade så skriv ut hela namnet. Tänk dock på att inte namnge nu levande personer om du inte fått tillåtelse att göra det. Skriv också ut hela namnet på platser. Om det är en by, skriv även ut i vilken kommun byn ligger.

 • Nu är det dags att välja rättigheter till bilderna. Detta är ett sätt att tydliggöra hur du vill att andra ska kunna använda ditt objekt. Grundtanken med databasen är att vi vill tillgängliggöra och sprida vårt gemensamma kulturarv så därför rekommenderar vi licensen creative commons-erkännande- dela lika, som innebär att objektet är fritt att använda men att de som sprider verket vidare måste erkänna upphovsmannen och sedan använda samma licens i fortsättningen. På så sätt erkänns upphovsmannen och objektet är fortfarande fritt att använda. Läs mer om Creative Commons under rubriken Tips och råd.

 • I nästa fält anger du vem som är upphovsman till objektet. Är det du själv som har tagit bilden eller skrivit dokumentet så skriver du ditt namn i rutan. Är det någon annan som är upphovsman till objektet skriver du den personens namn här. Tänk på att inte ladda upp objekt om någon annan har upphovsrätten till det. Läs mer om upphovsrätt under rubriken Tips och råd.

 • Nu ska du skriva enstaka taggar/nyckelord. Skriv dem utan skiljetecken och utan ändelser. Med hjälp av nyckelorden kan man sedan hitta objektet även om man inte vet titeln på det.

 • Slutligen kan du visa på kartan var ett objekt finns eller var ett fotografi är taget. Skriv in en plats eller en adress i rutan. Det kommer då förslag på platser, välj den plats som passar. Detta gör att om man exempelvis vill hitta ett objekt från Karesuando kan man se på kartan om det finns något uppladdat utan att behöva söka efter det i sökrutan.

 • När alla fälten är ifyllda trycker du på Ladda upp. Då blir objektet publicerat och tillgängligt för allmänheten.

 • OBS! I nuläget kan du inte korrigera objekt som du laddat upp, så tänk på att skriva rätt från början. Skulle du vilja ta bort ett objekt du laddat upp, skicka ett e-postmeddelande till oss.

Läs instruktionerna som pdf (22kb)