Här kan kulturarvsföreningar i länet dela med sig av digitaliserat material till Kulturarv Norrbotten!

Målet med Kulturarv Norrbotten är att samla in och visa kulturarvsmaterial från hela länet. När du laddar upp ditt material så sparas det i en databas. Dessutom syns det för andra besökare på webbplatsen och i den nationella databasen Kringla europeiska databasen Europeana.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort material som strider mot användarvillkoren.

Användarvillkor

Instruktioner

OBS! I nuläget kan du inte själv korrigera de uppladdningar du gjort! Så läs igenom noga innan du laddar upp.

Senaste uppladdningarna

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Share.cshtml)