Norrbottens län är till ytan lika stort som Österrike och utgör en fjärdedel av Sverige. Länet rymmer 14 kommuner. Till vänster kan du se vilka kulturarvsinstitutioner och kulturarvsföreningar som finns i respektive kommun.

Vaasikkavuoma. Foto: Henrik Lindvall © Norrbottens museum

2007 294 5 Vaasikkavuoma