Projektet Kulturarvscentral Norrbotten syftar till att skapa en webbplats där hela länets kulturarv finns representerat. Detta innefattar institutioner som arkiv, bibliotek och museer, men också kulturarvsföreningar.

Webbplatsen är både en central där kulturarvet presenteras och bevaras men också en interaktiv portal där kulturarvet sprids. En viktig del av projektet är samverkan mellan offentliga institutioner och ideella föreningar. Huvudman för projektet är Norrbottens museum.  Styrgruppen, ABMF- rådet, består av representanter från föreningslivet och offentliga institutioner.

Finansiärer är Statens kulturråd, Norrbottens läns landsting, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek och Norrbottens Hembygdsförbund.