Projektet Kulturarvscentral Norrbotten startade i november 2013 men arbetet som lett fram till en kulturarvsportal började mycket tidigare än så.

2009 träffades Norrbottens länsbibliotek och Norrbottens museum för att diskutera hur man skulle kunna lyfta fram publikationer och skrifter som producerats i Norrbotten. Efter ett tag breddade man gruppen och bjöd in Boden- Överluleå Forskarförening. Tanken väcktes om att anordna en konferens där fokus skulle ligga på lokalhistoriska frågor och hur man skulle kunna lyfta fram länets mångfald av kulturarv.

Konferensen genomfördes i februari 2011 med titeln Rakare spår till Norrbottens historia. Ett stort antal av länets kulturarvsföreningar deltog och ett viktigt resultat av konferensen var skapandet av ABMF-rådet. ABMF-rådet består av representanter från länets arkiv, bibliotek, museum och kulturarvsföreningar. Under rådets diskussioner beslöts att satsa på en kulturarvscentral och portal för Norrbottens läns kulturarv. Under projekttiden har ABMF-rådet träffats ett flertal gånger för att diskutera och resonera kring vad Kulturarv Norrbotten ska innehålla och vilka funktioner som är de viktigaste.

 

Logga Rakare Helvetica


Kulturarv Norrbottens första logotype skapad av Rolf Johansson.