På denna webbplats kan du lära dig mer om vilka kulturarv som finns i Norrbottens län. Du hittar information om både platser som du kan besöka och digitala källor som rör vårt kulturarv. Webbplatsen ägs och driftas av Norrbottens museum.

Under rubriken Kulturarv i länet kan du se vad respektive kommun erbjuder vad gäller arkiv, bibliotek, museer och kulturarvsföreningar. Under rubriken Digitalt kulturarv hittar du länkar till digitala källor listade ämnesvis. Under Tips och råd ges information om källkritik, personuppgiftslagen och upphovsrätt. Ladda upp är sidan där kulturarvsföreningar har möjlighet att dela med sig av kulturarvsmaterial. Här hittar du också de uppladdningar som har gjorts, vilka är fritt tillgängliga för allmänheten! Mycket nöje!

 

Forslundsgården , Nedre Vojakkala, Nedertorneå socken. Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museumForslund Fotodaryoushtahmasebi 2010 203 024