Databasen skapas gemensamt av länets kulturarvsföreningar. Här kan hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och forskarföreningar dela med sig av sitt kulturarvsmaterial och sin lokalhistoria. Det som laddas upp i databasen blir tillgängligt för alla som besöker Kulturarv Norrbotten. Materialet visas även i den nationella databasen Kringla och den internationella databasen Europeana.