DAUM Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå

Institutet för Språk och Folkminnen

Swedia 2000 Dialektprojekt. Här kan du lyssna på Svenska dialekter. Några av Norrbottens dialekter finns representerade, exempelvis från Kalix och Piteå.