I Sverige finns 15 världsarv utsedda av FN-organet Unesco. Ett Världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att bevarandet av det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Inom Norrbottens läns gränser ryms tre av Sveriges världsarv:

Gammelstads Kyrkstad Luleå

Laponia Natur-och Kulturarv

Struves meridianbåge

Information om Sveriges övriga världsarv finner du på Riksantikvarieämbetets webbplats.