Regionala

Ája Bibliotek och Bibliotekskatalog

Bibblo-Biblioteken i Norrbotten

Norrbottenslitteratur

Rikstäckande

Kungliga Biblioteket- Sveriges Nationalbibliotek

Samla- Riksantikvarieämbetets Öppna Arkiv

Databaser

Libris- Svenska Forskningsbibliotekens gemensamma katalog.

Bibblo- Biblioteken i Norrbottens gemensamma katalog.

Bothnica- Deldatabas i Libris över litteratur kopplad till Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.